Informasjon og bestillinger: +47 23961428 no.500cosmetics.com
Email:
         Email:


BETINGELSER

Øvelsesprogrammet Naturpenis er utelukkende av informativ karaktér. Ikke under noen omstendigheter kan dette programmet erstatte eller gi medisinsk rådgivning. Informasjonen som gis i dette øvelsesprogrammet er av generell karaktér og er ikke tilpasset individuelle forhold. Informasjonen du finner her bør ikke brukes til å diagnosere, forebygge eller behandle noen som helst form for sykdom eller lidelse. Hvis du lider av en sykdom eller lidelse må du konsultere legen din før du begynner med dette programmet. Vi anbefaler deg å lese all informasjonen du finner på denne hjemmesiden og følge de intrsuksjonene du finner. Du bør være klar over at feil bruk av programmet kan føre til smerter eller ubehag. Skulle du oppleve ubehag mens du foretar øvelsene bør du umiddelbart avslutte treningen og oppsøke lege. Selv om det skjer i svært få tilfeller kan man oppleve at huden blir rød og sår som følge av treningen. Som for enhver annen form for fysisk trening finnes det en viss sjanse for å pådra seg strekk eller andre fysiske skader. Alle medlemmer av dette programmet aksepterer lovlig sett alle sine handlinger. Ved å akseptere forstås det at man har lest, forstått og er enig med de normer og risikoer som er relatert til dette programmet og Naturpenis og alle dets ansatte fritas dermed for ethvert ansvar. Bruken av den informasjonen som finnes på dette nettstedet er utelukkende for myndige (over 18 år) personer, og hvis du ikke er myndig må du umiddelbart forlate dette nettstedet og bør ikke logge deg inn på medlemssidene.

Copyright

Naturpenis.com har rettighetene til dette programmet som kun er ment for privat bruk. Det er forbudt å formidle eller selge dette programmet både helt og delvis. Alle rettigheter reservert.

HJEM - HVORFOR VIRKER DET? - RESULTATER - LEGENES MENING
VITNEMÅL FRA KUNDER - FAQ - BEGYNN NÅ - KONTAKT - SIKKERHET - ADGANG MEDLEMMER

Naturpenis.com

Rettighetene til dette programmet eies av naturpenis.com og er kun ment for privat bruk. Det er absolutt forbudt å kopiere, videreføre eller omsette dette programmet både helt eller delvis.
Effektiviteten til øvelsene baseres på studier foretatt av Dr. B. Richards, anbefalinger av profesjonelle leger og vitnemål fra kunder. Alle rettigheter reservert. Betingelser.

500cosmetics